Movemento MakerO movemento maker veu para quedar, estas son as regras: aprende, faino, compartelo, axuda a outros, vive diso.

Galicia mira de fronte ao seu futuro, as maquinas nunca máis volveran a fabríca.​

Deseñemos o futuro.